Committee

Conference Chair

Prof. Guangming CHEN Zhejiang University

 

Organizing Committee

○ Chair

Prof. Jiawei JIN

Chinese Association of Refrigeration

 

○ Secretary General

Mr. Huaqian JING

Chinese Association of Refrigeration

 

○ Members

Prof. Qingguo MENG

Chinese Association of Refrigeration

Prof. Yi JIANG

Tsinghua University

Prof. Xuedong CHEN

Hefei General Machinery Research Institute

Prof. Ya-ling HE

Xi'an Jiaotong University

Mr. Zhijian JI

Dalian Bingshan Group Co., Ltd.

Mr. Zengqun LI

Moon Environment Technology Co., Ltd.

Prof. Er-cang LUO

Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS

Prof. Changyong LIU

Hua shang International Engineering Co., Ltd.

Mr. Xiangyu WANG

China Railway Special Cargo Services C o., Ltd.

Prof. Bin LU

China Academy of Building Research

Prof. Ting LIU

China Household Electric Appliance Research Institute

Mr. Hui HUANG

Zhuhai Gree Electric Appliances Co., Ltd.

Prof. Ruzhu WANG

Shanghai Jiao Tong University

Prof. Xianting LI

Tsinghua University

 

International Advisory Committee

Prof. Akio MIYARA

Saga University

Prof. Chaobin DANG

The University of Tokyo

Prof. Guoliang DING

Shanghai Jiao Tong University

Prof. Jae Dong CHUNG

Sejong University

Prof. Ji Hwan JEONG

Pusan National University

Prof. Jianlin YU

Xi`an Jiaotong University

Prof. Kim Tiow OOI

Nanyang Technological University

Prof. Min Soo KIM

Seoul National University

Prof. Mitsuhiro FUKUTA

Shizuoka University

Prof. Shiming DENG The Hong Kong Polytechnic University

Prof. S. K. TYAGI

Indian Institute of Technology Delhi

Dr. Sukumar DEVOTTA

Consultant 

Prof. Xuejun ZHANG

Zhejiang University

Prof. Yew-Khoy CHUAH

National Taipei University of Technology

Prof. Yean-Der KUAN

National Chin-Yi University of Technology